~anda mau follow?? thanks yaa~~

Sunday, April 4, 2010

tulisan terbalik

ɐɥɐɥ ˙˙˙˙ɐʍǝp dɐɥɐʇ uɐsɥnq ɥɐƃu nןɐʞ 2ƃן ˙˙2ƃuɐpɐʞ ʞɐƃ ʞouoɹǝs ˙˙˙˙ɐƃnɾ ʞo ud ʎɹʇ ʞɐu nןɐʞ u ˙˙˙ıu ɥɐןɐ ɐpuǝq ɐɔɐq ʞɐu ƃɹoʞ ɐʇɐɯ uɐʞʇıʞɐs ɥɐp qɐqǝs ɟɐɐɯ dɐɹɐɥ ˙ıu ıןɐʞ ʇsod ɐɔɐq ƃʎ ǝpɐ nןɐʞ os ˙˙ıu 2ʞıןɐqɹǝʇ ƃuɐʎ ƃɹo uɐsıןnʇ ɐɔɐq ʞɐu ıʇɐɥ ʇıʞɐs ǝsɐɹ und ıɹıpuǝs nʞɐ qqs ˙ƃɹo ɐuǝʞǝd ʇsǝq 'ʞɐƃ ʇsǝq ˙ʎɹɐʇ nʞɐ uǝɥʇ ˙˙˙ʞuıן ƃq ʎp ˙˙˙ıu ƃɹo ǝןıɟoɹd 1 ʞɐʞnq nʞɐ pʇ ʇɐs nɹɐq ɹ ıdɐɯɐs ˙˙˙pǝʇɐɔıןdɯoɔ ǝʎuʇɐnq ʞɐu ɐɹɐɔ ʇsɯ qqs ˙˙ɐʎuɐʇ ʞɐu sɐןɐɯ nʞɐ dʇ ''ʇɐnq ƃɹoʎp ɹ ɐuɐɯ ɯɔɯ 'ןıʞʎsnɯ ud nʞɐ ˙˙ıu ʞıןɐqɹǝʇ uɐsıןnʇ sıןnʇ ƃɹo ʞɐdɯɐu nןɐןǝs nʞɐ ʞooqǝɔɐɟ ʞɐʞnq nʞɐ-ʇɐɯɐʇ-
*pesanan penaja> baca dari bawah ea..
harap maklum~
tulisan terbalik

No comments:

Post a Comment

saya tulis anda komen..

Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila kamu berdoa, janganlah berkata: Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki. Tetapi hendaklah dia serahkan permohonannya dengan senang hati, kerana Allah tidak pernah segan untuk memberikan sesuatu kepadanya.
Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a

--------------------entry yang belum berkarat------------------------